Getway chuyển đổi FXS

Gateway 4 | Chuyển đổi thoại VoiP - 4 cổng FXS (Analog) cho tổng đài nội bộ

Gateway 4 | Chuyển đổi thoại VoiP - 4 cổng FXS (Analog) cho tổng đài nội bộ

4.500.000VNĐ

Hỗ trợ 4 cổng SIP/FXS Chuẩn kết nối Gigabit 3way hội nghị giọng nói T.38 fax để tạo Fax-over-IP

Mua ngay
Getway chuyển đổi thoại 1 cổng wan  - 16 cổng FXS

Getway chuyển đổi thoại 1 cổng wan - 16 cổng FXS

9.660.000VNĐ

Thiết bị chuyển đổi thoại 1 cổng Wan - 16 cổng FXS Model GXW4216

Mua ngay

Đối tác chính thức