Khung tổng đài KX-NS300

Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 16 nhánh lẻ

Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 16 nhánh lẻ

10.500.000VNĐ -9% 9.590.000VNĐ

Cấu hình: 6 trung kế(CO) & 16 nhánh lẻ(EXT). Thiết bị gồm: 1x Khung KX-NS300 Mở rộng cấu hình: tối đa 142 trung kế - 192 máy nhánh các loại. 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). Hiển thị số gọi đến. Đặt báo thức cho máy nhánh Tính năng mở rộng: Ghi âm cuộc gọi, tính cước...(mất phí) Giảm tối đa 15% cho đại lý cửa hàng

Mua ngay
Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 32 nhánh lẻ

Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 32 nhánh lẻ

15.500.000VNĐ -14% 13.390.000VNĐ

Cấu hình: 6 trung kế(CO) & 32 nhánh lẻ(EXT). Thiết bị gồm:  1x khung KX-NS300, 1x card KX-NS5174 Mở rộng cấu hình: tối đa 142 trung kế - 192 máy nhánh các loại. 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). Hiển thị số gọi đến. Đặt báo thức cho máy nhánh Tính năng mở rộng: Ghi âm cuộc gọi, tính cước...(mất phí) Giảm tối đa 15% cho đại lý cửa hàng

Mua ngay
Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 48 nhánh lẻ

Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 48 nhánh lẻ

23.640.000VNĐ

Cấu hình: 6 trung kế(CO) & 48 nhánh lẻ(EXT). Thiết bị gồm:  1x khung KX-NS300; 1x khung phụ KX-NS320; 1x Card mở rộng KX-NS5174 Mở rộng cấu hình: tối đa 142 trung kế - 192 máy nhánh các loại. 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). Hiển thị số gọi đến. Đặt báo thức cho máy nhánh Tính năng mở rộng: Ghi âm cuộc gọi, tính cước...(mất phí) Giảm tối đa 15% cho đại lý cửa hàng

Mua ngay
Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 64 nhánh lẻ

Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 64 nhánh lẻ

27.290.000VNĐ

Cấu hình: 6 trung kế(CO) & 64 nhánh lẻ(EXT). Mở rộng cấu hình: tối đa 142 trung kế - 192 máy nhánh các loại. 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). Hiển thị số gọi đến. Đặt báo thức cho máy nhánh Tính năng mở rộng: Ghi âm cuộc gọi, tính cước...(mất phí) Giảm tối đa 15% cho đại lý cửa hàng

Mua ngay
Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 80 nhánh lẻ

Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 80 nhánh lẻ

36.680.000VNĐ

Cấu hình: 6 trung kế(CO) & 80 nhánh lẻ(EXT). Mở rộng cấu hình: tối đa 142 trung kế - 192 máy nhánh các loại. 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). Hiển thị số gọi đến. Đặt báo thức cho máy nhánh Tính năng mở rộng: Ghi âm cuộc gọi, tính cước...(mất phí) Giảm tối đa 15% cho đại lý cửa hàng

Mua ngay
Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 96 nhánh lẻ

Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 96 nhánh lẻ

40.330.000VNĐ

Cấu hình: 6 trung kế(CO) & 96 nhánh lẻ(EXT). Mở rộng cấu hình: tối đa 142 trung kế - 192 máy nhánh các loại. 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). Hiển thị số gọi đến. Đặt báo thức cho máy nhánh Tính năng mở rộng: Ghi âm cuộc gọi, tính cước...(mất phí) Giảm tối đa 15% cho đại lý cửa hàng

Mua ngay
Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 112 nhánh lẻ

Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 112 nhánh lẻ

49.720.000VNĐ

Cấu hình: 6 trung kế(CO) & 64 nhánh lẻ(EXT). Mở rộng cấu hình: tối đa 142 trung kế - 192 máy nhánh các loại. 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). Hiển thị số gọi đến. Đặt báo thức cho máy nhánh Tính năng mở rộng: Ghi âm cuộc gọi, tính cước...(mất phí) Giảm tối đa 15% cho đại lý cửa hàng

Mua ngay
Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 128 nhánh lẻ

Panasonic KX-NS300 | 6 trung kế & 128 nhánh lẻ

53.370.000VNĐ

Cấu hình: 6 trung kế(CO) & 128 nhánh lẻ(EXT). Mở rộng cấu hình: tối đa 142 trung kế - 192 máy nhánh các loại. 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). Hiển thị số gọi đến. Đặt báo thức cho máy nhánh Tính năng mở rộng: Ghi âm cuộc gọi, tính cước...(mất phí) Giảm tối đa 15% cho đại lý cửa hàng

Mua ngay

Đối tác chính thức