Tag Archives: Kịch bản telesales

Xây dựng kịch bản telesales bán hàng hiệu quả

Xây dựng kịch bản telesales bán hàng hiệu quả

Telesales là hình thức bán hàng phổ biến và được nhiều công ty sử dụng. Việc xây dựng kịch bản bán hàng tốt sẽ giúp phát huy tối đa chất lượng, năng suất bán hàng, doanh thu cho doanh nghiệp.