Hệ thống tổng đài 112 nhánh cho khách sạn FRIENDS tại Hải Phòng

Cập nhật: 27-04-2019 03:51:16 | Tin tức & sự kiện | Lượt xem: 89

Hệ thống tổng đài nội bộ

Công ty cổ phần Ficon Việt Nam tiến hành thi công lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ

Đối tác chính thức