Tổng đài Panasonic KX-TES824

Panasonic KX-TES824 | 3 trung kế & 8 nhánh lẻ

Panasonic KX-TES824 | 3 trung kế & 8 nhánh lẻ

4.650.000VNĐ

Cấu hình: 3 số vào bưu điện & 8 nhánh máy lẻ (Configuration - 3 Analogue CO / 8 Extensions) Mở rộng tối đa: 8 số vào & 24 nhánh máy lẻ (Maximum configuration - 8 Analogue CO / 24 Extensions) Lời chào: Phát tự động khi có cuộc gọi đến (Greeting) Gọi nộ bộ: Giữa các máy nhánh độc lập (Internal call) Chuyển tiếp cuộc gọi: Khi máy bận, Không nhấc, đi vắng (Call Forwarding: Busy / No Answer / Follow-Me / to Outside) Tích hợp tin nhắn thoại (Built-in Voice Message) Hiển thị: Số máy gọi đi, gọi đến (Caller ID Display on SLTs and APTs)

Mua ngay
Panasonic KX-TES824 | 5 trung kế & 16 nhánh lẻ

Panasonic KX-TES824 | 5 trung kế & 16 nhánh lẻ

7.500.000VNĐ

Cấu hình: 5 số vào bưu điện & 8 nhánh máy lẻ (Configuration - 3 Analogue CO / 8 Extensions) Mở rộng tối đa: 8 số vào & 24 nhánh máy lẻ (Maximum configuration - 8 Analogue CO / 24 Extensions) Lời chào: Phát tự động khi có cuộc gọi đến (Greeting) Gọi nộ bộ: Giữa các máy nhánh độc lập (Internal call) Chuyển tiếp cuộc gọi: Khi máy bận, Không nhấc, đi vắng (Call Forwarding: Busy / No Answer / Follow-Me / to Outside) Tích hợp tin nhắn thoại (Built-in Voice Message) Hiển thị: Số máy gọi đi, gọi đến (Caller ID Display on SLTs and APTs)

Mua ngay
Panasonic KX-T7730 | Máy lễ tân kèm lập trình tổng đài TES824

Panasonic KX-T7730 | Máy lễ tân kèm lập trình tổng đài TES824

1.360.000VNĐ

Điện thoại chuyên dụng cho lê tân Dùng để lập trình máy nhánh, Ghi âm lời chào Hiển thị trạng thái các nhánh lẻ Chuyển hướng cuộc gọi Bảo hành 15 tháng, lỗi đổi mới trong 7 ngày Giảm tối đa 15% cho đại lý cửa hàng

Mua ngay
Panasonic KX-TES824 | 8 trung kế & 24 nhánh lẻ

Panasonic KX-TES824 | 8 trung kế & 24 nhánh lẻ

10.650.000VNĐ

Cấu hình: 8 số vào bưu điện & 24 nhánh máy lẻ (Configuration - 3 Analogue CO / 8 Extensions) Mở rộng tối đa: 8 số vào & 24 nhánh máy lẻ (Maximum configuration - 8 Analogue CO / 24 Extensions) Lời chào: Phát tự động khi có cuộc gọi đến (Greeting) Gọi nộ bộ: Giữa các máy nhánh độc lập (Internal call) Chuyển tiếp cuộc gọi: Khi máy bận, Không nhấc, đi vắng (Call Forwarding: Busy / No Answer / Follow-Me / to Outside) Tích hợp tin nhắn thoại (Built-in Voice Message) Hiển thị: Số máy gọi đi, gọi đến (Caller ID Display on SLTs and APTs)

Mua ngay
KX-TES82480 | Card mở rộng 2 trung kế & 8 máy nhánh

KX-TES82480 | Card mở rộng 2 trung kế & 8 máy nhánh

2.590.000VNĐ

Card mở rộng cấu hình cho TES824 Cấu hình 2 trung kế & 8 nhánh lẻ Analog Nhập khẩu Malaysia Bảo hành 15 tháng

Mua ngay

Đối tác chính thức